PANEL DYSKUSYJNY „PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO”

PANEL DYSKUSYJNY „PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO”

Członkowie Koła Naukowego KIWON, działającego przy Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniu 20 kwietnia zorganizowali Panel Dyskusyjny pt.: „Przyszłość przemysłu naftowego”.
Czytaj dalej

Spotkanie koła

Dnia 28.03.2017 r. w sali 237 o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie członków koła.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz zainteresowanych przystąpieniem do koła.

Spotkanie koła

Zapraszamy na spotkanie koła wszystkich zainteresowanych, które odbędzie się we wtorek, tj. 7.03.17r., o godzinie 19:00, sala 237 w budynku A-0.
Na spotkaniu zostanie przedstawione to czym zajmują się pracownicy Katedry Surowców Energetycznych oraz możliwości zawodowe studentów, którzy wybiorą specjalizację Geologia Naftowa. Ponadto powrócimy do omawiania naszych planów na najbliższe miesiące, tzn. wyjazd integracyjny do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, wyprawa na platformą wiertniczą LOTOS Petrobaltic oraz wycieczka do Estonii. 

Spotkanie koła

Zapraszamy na spotkanie członków koła, które odbędzie się we wtorek, tj. 29.11.16r., o godzinie 19:00 w sali 237 w budynku A-0.
Na spotkaniu zostanie wręczone honorowe członkostwo Adriannie Górze oraz zostanie omówiona m.in. kwestia wyjazdów zagranicznych.

Spotkanie koła

Dnia 8.11.2016 r. w sali 237 o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie członków koła.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz zainteresowanych przystąpieniem do koła.